top_UN_caloline200905

 

 

caloline_1

 

 

caloline_2

 

 

caloline_3

 

 

caloline_4

 

 

caloline_5

 

 

caloline_6

 

 

caloline_7

 

 

caloline_8

 

 

caloline_9

 

 

caloline_10

 

 

caloline_11

 

 

caloline_12

 

 

caloline_13

 

 

caloline_14

 

 

caloline_15

 

 

caloline_16

 

 

caloline_17

 

 

caloline_18

 

 

caloline_19

 

 

caloline_20

 

 

caloline_21

 

 

caloline_22

 

 

caloline_23

 

 

caloline_24

 

 

caloline_25

 

 

caloline_26

 

 

caloline_27

 

 

caloline_28

 

 

caloline_29

 

 

Staff

Photography:Masayuki Shimizu

Styling:Daisuke Araki

Hair&Make-up:Taro Yoshida

Designer:Toshiharu Kaneko