top_UN_caloline200207

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

 

 

Staff

Photography:Masayuki Shimizu

Styling:Daisuke Araki

Hair&Make-up:Taro Yoshida

Designer:Toshiharu Kaneko